Fugleberg Advokater är en advokatbyrå

som är specialiserad inom områdena brottmål och arbetsrätt.

Vi bistår privatpersoner och företagare i alla typer av ärenden inom våra specialistområden.
För oss är varje klient en viktig kund.

 

Expertis

Vi har mångårig kompetens inom våra specialistområden och förmågan att hitta rätt lösning för just dig. Vi bistår dig med den information du behöver för att kunna ta avgörande beslut.

Kreativitet

Juridiken är varken svart eller vitt. Ibland krävs kreativitet för att finna en lösning utifrån nya perspektiv. Inget ärende är det andra likt. Vi är vana vid att arbeta kreativt, vilket ökar möjligheter att vinna framgång även i komplicerade ärenden.

Integritet

Oavsett om du är verkställande direktör i ett börsnoterat bolag, äger ett mindre företag eller om du är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett övergrepp så värnar vi alltid om din integritet.

Engagemang

För oss är ett personligt engagemang viktigt. Som vår klient kan du vara säker på att just ditt ärende får det engagemang och det intresse som krävs för att alltid på bästa sätt ta till vara dina rättigheter.

Domstolar når oss 24 h om dygnet på vårt journummer 0727 – 33 58 00

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Är du som konsument missnöjd med en advokattjänst ska du i första hand vända dig skriftligen till advokaten för att nå en samförståndslösning. Är det inte möjligt att nå en samförståndslösning kan du vända dig till Advokatsamfundets konsument-tvistnämnd. Detta är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Mer information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd hittar du på Advokatsamfundets hemsida.