En kreativ advokatbyrå
med kompetens och engagemang!

Hos oss erhåller privatpersoner och företag professionell rådgivning, utbildning och juridiskt biträde inom rättsområdena brottmål, arbetsrätt
och familjerätt.

Utöver en hög kompetens är ett personligt engagemang viktigt för oss.

Advokaterna på Fugleberg Advokater har lång erfarenhet från arbete på advokatbyråer, domstolar och myndigheter.

Vi har kompetensen och förmågan att hitta rätt lösning för just dig och ger dig den information du behöver för att kunna ta avgörande beslut.

ADVOKAT

Jenny Fugleberg

0725 – 78 58 70
jenny@fuglebergadvokater.se

Efter avslutade juridikstudier i Lund 1998 med specialinriktning inom straffrätten, i ämnet våld och sexuella övergrepp, började Jenny att arbeta som biträdande jurist i Malmö för att sedan fortsätta sin karriär inom statliga verksamheter.  2007 startade Jenny egen byrå. Jenny blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 2012 och arbetar idag främst som försvarare men tar också gärna uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

Jenny besitter även specialistkompetens inom rättsområdet arbetsrätt och då främst inom personaljuridiken. Jenny företräder sedan 1998 både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden och tvister.

Jenny är en uppskattad föreläsare och har under åren utbildat tusentals chefer och medarbetare i arbetsrätt, både inhouse hos klienter och vid Lunds universitet.

ADVOKAT

Anders Elvingsson

0725 – 78 58 80
anders@fuglebergadvokater.se

Anders arbetar i huvudsak med brottmål och arbetsrätt. Anders tog sin juristexamen vid Lunds Universitet 2017, där han kom att specialisera sig inom områdena brottmål och arbetsrätt. Anders blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 2021 och arbetar i huvudsak som försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Han besitter även specialkunskaper inom arbetsrätten och företräder också både arbetsgivare och arbetstagare vid arbetsrättsliga tvister.

Anders har mångårig erfarenhet som föreläsare och har tidigare arbetat inom offentlig verksamhet.

 

VI ÄR ALDRIG LÄNGRE BORT ÄN ETT SAMTAL.

Önskar du komma i
kontakt med oss?