Rättsskydd

Om du har en vanlig hemförsäkring eller en företagsförsäkring ingår det nästan alltid ett rättsskydd som kan täcka delar av advokatens arvode. Försäkringsbolaget kan också betala motpartens rättegångskostnader om du förlorat en tvist och därför blivit skyldig att ersätta dessa. Ofta står försäkringsbolaget för 80% av kostnaderna och du för resterande 20%

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet ska gälla.  Därför är det bra att kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller just i ditt fall. Mycket information finns på ditt försäkringsbrev eller på försäkringsbolagets hemsida.

Om du har rätt till rättsskydd så söker vi rättskydd för din räkning och sköter alla kontakterna med försäkringsbolaget.

Rättshjälp

Om du inte har råd att betala din advokat och inte heller har rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring kan du vara berättigad till statlig rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar delar av den enskildes advokatkostnader. För att få rättshjälp får du inte ha ett ekonomiskt underlag överstigande 260 000 kr/år.

Den rättshjälp du får beror på hur mycket du tjänar. Du betalar själv mellan 5% och 40% av advokatens arvode. Till skillnad från rättskyddet täcker inte rättshjälpen motpartens rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa. Företag kan inte få rättshjälp.

Vi hjälper dig att ta reda på om du har rätt till rättshjälp och ansöker om detta för din räkning.