Socialrätt

Under vissa omständigheter kan en privatperson vårdas och behandlas med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Tvångsvård är vård som sker mot den vårdades vilja eller oberoende av dennes samtycke. Vi har stor erfarenhet och åtar oss uppdrag som rör tvångsvård, såsom vård av unga, LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT och rättspsykiatrisk vård, LRV.

Den som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde och har också rätt att begära den advokat som han eller hon önskar. Har Du behov av ett biträde eller har Du frågor som rör tvångsvård, är Du välkommen att kontakta oss.