Utbildning

Arbetsrätt och Socialförsäkring – en snårig djungel?

I anställningsavtalet ingår det en mängd rättigheter och skyldigheter, för arbetsgivaren och för den anställde. Regelverket finner man i en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och i praxis från våra domstolar. Utöver dessa regler finns det oftast också kollektivavtal som skall följas.

Vad många arbetsgivare inte känner till är att företaget/organisationen själva också skapar praxis för just det företaget eller för just den organisationen. Ibland genom att handla på ett visst sätt och ibland faktiskt genom att underlåta att handla. Denna ”lokala” praxis kan få en mycket stor betydelse i framtida tvist. Det är därför mycket viktigt att man inte skapar praxis man inte önskar och att varje företag har ett tydligt regelverk om vad som gäller på just den arbetsplatsen.

Medvetenhet och Kunskap – en källa till en hälsosam arbetsplats.

Det arbetsrättsliga regelverket upplevs många gånger som en snårig djungel full av förrädiska hål – och kan lätt bli så. Med kunskap om reglerna som styr anställningarna kan regelverket istället förvandlas till ett verktyg av användbara spelregler för hur arbetsförhållandena optimeras.

Kunskap och medvetenhet både hos chefer OCH personal om regelverket minimerar risken för framtida problem och tvister. Om samtliga medarbetare och chefer vet vad man har att förhålla sig till är risken också mindre för dispyter, misskötsel och oegentligheter på arbetsplatsen.

Advokat Jenny Fugleberg har sedan 2005 med framgång utbildat tusentals medarbetare och chefer både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

 

En arbetsrättslig nystart?

Ägnar du som chef en för stor del av din tid åt problem som rör viss personal? Har du personal som kommer försent, slarvar med arbetskläder, röker där det inte är tillåtet eller inte fullgör sin arbetsskyldighet? Känner du att det finns misskötsel på företaget som du inte med lätthet kan hantera? Då är det kanske dags för en ”Arbetsrättslig nystart”?!

Kontakta Advokat Jenny Fugleberg för mer information och kostnadsförslag.