Brottmål

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi har mycket god erfarenhet av i stort sett alla brott och är ofta begärda
av tidigare nöjda klienter.

Domstolar når oss 24 h om
dygnet på vårt journummer

0727 – 33 58 00 

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att, i princip, begära vilken advokat som helst.

Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare alltid förordnas , om den misstänkte begär det.

Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Vi får våra uppdrag som offentlig försvarare direkt från domstolen men ofta också på begäran från dem som är misstänkta för brott.

Vi arbetar alltid för att våra klienters rättigheter ska iakttas av polis, åklagare och domare. En försvarares uppdrag innebär att “… med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det handlar med andra ord om att vi alltid verkar för våra klientens bästa.

Den offentliga försvararen får betalt av staten. De som har en hög inkomst kan dock bli återbetalningsskyldig för delar av den offentliga försvarens arbete.

Vi har särskild erfarenhet av i princip alla typer av brott. Till exempel mord, försök till mord, grov mordbrand, synnerligen grovt narkotikabrott, grovt rån, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, våldtäkt och andra sexualbrott, misshandel, bedrägerier, utpressning, synnerligen vapenbrott, olaga förföljelse, stöldbrott, bidragsbrott, nätbrott, olaga hot och ofredanden, förtal, övergrepp i rättssak mm, mm.

Välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss som offentlig eller privat försvarare eller om du har andra frågor angående detta.

Målsägandebiträde

Målsägande kallas den som har utsatts för ett brott.
Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som, efter prövning, utses av tingsrätten när en förundersökning har inletts.

Målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandens intressen i målet och vara ett stöd och en hjälp som finns närvarande under hela processen.

Det är ofta en svår situation att vara målsägande i ett brottmål. Vi gör allt för att du som målsäganden ska känna sig trygg och förberedd under målets handläggning.

Vi är närvarande, tillsammans med dig under polisförhör. Vi företräder dig under en eventuell rättegång och hjälper också till med att föra talan om skadestånd.

Du har rätt att begära en namngiven jurist eller advokat som målsägandebiträde. Har du inget önskemål utser rätten ett ombud.

Målsägandebiträdet får betalt från staten. Därför är det kostnadsfritt för dig som är målsägande.

Vi särskild erfarenhet av mord, försök till mord, rån, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, egenmäktighet med barn, misshandel, våldtäkt och andra sexualbrott, grooming, nätbrott, hedersrelaterat våld, olaga hot och ofredanden, förtal samt övergrepp i rättssak mm.

Välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss som målsägandebiträde eller om vi på annat sätt kan hjälpa dig.

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas av allmän domstol om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och om den misstänkte är vårdnadshavare för barnet eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Tingsrätten förordnar en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, personliga egenskaper och erfarenheter är lämplig för uppdraget.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har att göra med förundersökning och rättegång i brottmålet. Den särskilde företrädaren kan lämna medgivande till att barnet förhörs av polis. Företrädaren för barnets talan om skadestånd vid en rättegång.